News

Predali ste v roku 2019 nehnuteľnosť?

Získali ste v čase od 2. januára 2019 do 1. januára 2020 do vlastníctva rodinný dom, byt, nebytový priestor, prípadne ste sa stali nájomcom, správcom, užívateľom alebo vlastníkom pozemku? V tomto prípade musíte podať daňové priznanie, na základe zákona o dani z nehnuteľnosti, a to do 31.01.2020. Daňové priznanie sa podáva len raz v tomto roku a správca dane vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani. Rozhodujúci je stav vždy k 1. januáru. Správu dane z nehnuteľnosti vykonáva obec, na území ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Daň z predaja nehnuteľností:

Pokiaľ ste predali nehnuteľnosť na základe kúpno – predajnej zmluvy do 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, je potrebné zdaniť príjem z predaja podaním daňového priznania. Daňové priznanie k dani z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa podáva na formulári typu B. V prípade, že ste nehnuteľnosť predali po 5 rokoch odo dňa nadobudnutia je tento príjem od dane z príjmu oslobodený.